US styrelse 2019

Emma Sjögrenordförande
Ella-Maj Karlmansekreterare
Ledamöter 
Erika Benjaminsson 
Alice Berntsson 
Alice Braw 
Jack Dahlberg 
Jonna Dahlen 
Emma Eriksson 
Linnea Florin 
Hanna Mentzer 
Hannah Stenberg 
Hanna Svensson 
Emma Zell 
  
Aktiva medlemmar 
Diana Berntsson 
Pernilla Molitor 
Michaela Nyman 
Felicia Olsson 
Gabriella Persson