Alla medlemmar upp till 26 år är automatiskt med i ungdomssektionen. Ungdomssektionen har en egen styrelse och en egen ekonomi. En person ur US styrelse går även på styrelsens möten, US styrelsen har som uppgift att föra fram barn och ungas åsikter och idéer till styrelsen.

En annan av våra uppgifter är att anordna roliga aktiviteter för klubbens medlemmar, främst för barnen. Vi anordnar bland annat blåbärshoppning, lingondressyr, teori tävlingen “vi i stallet”, hallowenkväll mm. Alla är välkomna på våra aktiviteter!

US har ett eget årsmöte i början av varje år, strax innan klubbens årsmöte. På årsmötet väljs nya styrelsen för året och årsmötet är öppet för alla medlemmar. Nya styrelsemedlemmar föreslås av valberedningen och väljs av medlemmarna. För att bli invald i styrelsen bör man vara driven, ansvarstagande och tycka att det är roligt att jobba med andra barn och ungdomar.