För att klubbhuset ska vara ett trevligt ställe att träffas och umgås på, samt för att få in extra medel till stallets aktiviteter vill vi mycket gärna att caféet hålls öppet under lektionstid. Med terminens första faktura följer en cafélista. Var vänlig notera omedelbart i din kalender när det är er tur! Det handlar om en insats om ca 3 timmar en gång per termin. Mer information kommer med listan.