Verksamhetsidé

“Vi ska erbjuda säker och kvalitetsvärderad ridning och utbildning i Ridsportförbundets anda och policy för ALLA med intresse för hästar och ridning, så att föreningen främjar gemenskap, god horsemanship samt ger en aktiv, meningsfull fritid och lever vidare som en attraktiv klubb.”

Värdegrund

“Stora Höga ridklubb är den lilla ridklubben med den STORA gemenskapen”stjärna

  • Vi är goda förebilder som hälsar på varandra, vi är hjälpsamma och visar varandra respekt genom att alla får vara sig själva och vi har ett positivt bemötande.
  • Vi visar hänsyn mot varandra och mot hästarna.
  • Vi hanterar hästen på ett sätt som vi kan stå för och som vi är stolta över inför omvärlden, vi hanterar hästen vänligt men bestämt och anpassar oss till varje enskild häst.
  • Vi behandlar alla hästar med respekt och ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och vi reagerar om den far illa.
  • Vi tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.
  • Vi talar i god ton med varandra och inte om varandra. Vi visar respekt för alla människor, bekräftar och berömmer andra.
  • När någon glömmer bort vår hästhållningspolicy eller vår gemensamma värdegrund, hjälps vi åt att påminna varandra direkt där och då.