REGLER FÖR RIDNING PÅ ANLÄGGNINGEN

Du förväntas vara en god förebild, hälsa på alla och stå för god och trygg hästhantering, samt ha tagit del av vår värdegrund. Ryttare ombeds visa extra hänsyn då vi bedriver en verksamhet med mycket barn och ungdomar.

Alla som vistas på anläggningen ska ha tagit del av vår värdegrund som ser ut som nedan:

“Stora Höga ridklubb är den lilla klubben med den STORA gemenskapen”

 • Vi är goda förebilder som hälsar på varandra, vi är hjälpsamma och visar varandra respekt genom att alla får vara sig själva och vi har ett positivt bemötande.
 • Vi visar hänsyn mot varandra och mot hästarna.
 • Vi hanterar hästen på ett sätt som vi kan stå för och som vi är stolta över inför omvärlden, vi hanterar hästen vänligt men bestämt och anpassar oss till varje enskild häst.
 • Vi behandlar alla hästar med respekt och ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och vi reagerar om den far illa.
 • Vi tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.
 • Vi talar i god ton med varandra och inte om varandra. Vi visar respekt för alla människor, bekräftar och berömmer andra.
 • När någon glömmer bort vår hästhållningspolicy eller vår gemensamma värdegrund, hjälps vi åt att påminna varandra direkt där och då.

 Med tanke på säkerheten och trivseln gäller följande regler:

 ALLMÄNNA REGLER

 • För ridning i ridhus/paddock krävs anläggningskort. Du ska vara medlem i Stora Höga ridklubb och anläggningskort kan inte lösas om du tävlar för annan förening under det år anläggningskortet gäller.
 • All ridning sker på egen risk.
 • All hästhantering skall ske med godkänd ridhjälm. Vi rekommenderar även alla att använda säkerhetsväst vid ridning.
 • Mobiltelefon och headset används inte vid ridning/hästhantering.
 • Alla hästar som besöker anläggningen måste vara vaccinerade mot hästinfluensa (A2) och får inte vistas i stall eller rasthagar.
 • All i- och urlastning ska ske i träns och får bara ske på stora parkeringen närmast gärdsgården.
 • För besökande ekipage sker ingång till anläggningen via stora parkeringen, mellan ridhus och ridskolestall.
 • Hästar som sparkar/bockar, tjurar mot andra eller på annat sätt har svårt för att hålla sig i styr skall bära röd rosett i svansen för att varna andra.
 • All gödsel skall tas bort och läggas i skottkärra som finns både på parkering och i ridhus.
 • Hundar får ej vistas på ridbanan när det är hästar där.
 • Anläggningen är rökfri. All rökning hänvisas till anvisad rökruta på stora parkeringen.

 TIDER

 • Lektioner och banpersonal har alltid företräde. 15 minuter innan och 15 minuter efter lektionsverksamhet har du inte tillgång till den ridbana där verksamheten bedrivs.
 • Ridskoleverksamhet har alltid företräde, även utöver ordinarie ridskoletid och det behöver inte bokas in i förväg, även om det i möjligaste mån ska ske. Om ridklubben inte har bokat någon av ridbanorna är det öppet för ryttare med anläggningskort förutsatt att man kan vara där samtidigt som ridskoleverksamheten pågår. Om inte har ridskoleverksamheten förtur.
 • Hopptider är torsdagar efter lektionerna, onsdagar och söndagar 10-13 samt helgdag 10-13 och får endast ske i myndig persons närvaro. Är bägge ridbanorna ridbara och lediga går det bra att hoppa i paddocken även utanför hopptiderna.
 • Övrig träning ex NH och liknande sker på lördagar 18-19.

RIDHUS/PADDOCK

 • Håll till höger vid ridning.
 • All skritt innanför spåret.
 • Ridning på spåret har företräde framför ridning på volterna.
 • Lösa hästar får inte förekomma i ridhuset eller paddocken. Gäller även vid av och påklädning av ryttare och häst.
 • Inga kläder, täcken etc. får hängas över sargen. Hängare finns i hörnet vid ingången till kläder. Täcken hängs på utsidan.
 • Löshoppning i egen regi måste bokas. Banan skall iordningställas/krattas noga direkt efteråt.
 • Utgödsling av manege, paddock, parkering och gårdsplan skall alltid göras innan du lämnar anläggningen.
 • Bommar på vagnen får användas ej mur, plank etc.
 • Belysningen skall släckas av den som sist lämnar manegen/paddocken. Stäng även portar och dörrar.

Förstörs hinder, sarg eller annat skall detta meddelas personalen omedelbart. I vissa fall kan man bli ersättningsskyldig för skadan.

Under vintertid så saltas och underhålls inte paddocken.

 För allas trevnad håll god ordning!

LONGERING/TÖMKÖRNING

 • Sker i första hand i paddocken.
 • Sker endast om man är ensam och ska avbrytas omgående om det kommer in någon annan, detta av säkerhetsskäl och är inte diskuterbart med andra ridande.
 • Banan skall iordningställas/krattas noga direkt efteråt.

Den som inte efterföljer ovanstående regler kan få sitt anläggningskort förverkat.

Frågor och funderingar hänvisas till personal@storahogaridklubb.se