Vi i valberedningen arbetar under året med att lägga fram ett förslag till en styrelse på årsmötet. Som medlem får du gärna föreslå namn till nominering, du kan även nominera dej själv. Kravet är att personen i fråga skall vara medlem i föreningen samt betalat in sin medlemsavgift senast en månad före årsmötet. Dessutom  behöver hen vara engagerad medlem med föreningens bästa för ögonen och villig att även praktiskt hjälpa StHRK att uppnå sin vision och sina målsättningar.

Medlemmar i valberedningen:

Sara Berggren Herou

Magdalena Nyberg

Olivia Rodin