Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi en ny integritetspolicy. Denna och övriga dokument hitar du längst ner på sidan. 

Till målsman till barn under 16 år

När föreningen fotograferar till sociala medier, hemsida eller informationsmaterial försöker vi alltid undvika att ansikten syns i bild. För att vi ska publicera en bild där ditt barn kan identifieras krävs ditt samtycke. Vi kommer att begära in en samtyckesblankett i samband med terminsstart vårterminen 2020.

Om ditt barn deltar i fritidsverksamhet som till exempel stallkul, ministallvärdsdagar eller dagridläger så kan du fylla i en samtyckesblankett redan nu (se nedan).

Vid tävlingar kommer särskild information finnas i de fall som fotografering förekommer.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Om ditt barn finns med på foto eller rörligt material som publicerats utan er inblandning och ni önskar avpublicera materialet kan ni vända er till oss och invända mot publiceringen.

Att fota eller filma andras barn

Vi vill be er att respektera andra medlemmars integritet och aldrig publicera bilder eller filmer där andra barn än dina egna syns. Prata gärna om detta med dina barn om de använder till exempel Instagram, Snapchat, Tik Tok eller andra appar i stallet.

Policydokument

Integritetspolicy 

Registerforteckning

Rutiner för gallring personuppgifter

Samtycke behandling av personuppgifter

Formulär för begäran av registerutdrag

Du kan läsa mer om hur ridsportförbundet hanterar dina personuppgifter på Ridsportförbundets hemsida.